THUISFEESTEN, HET KAN OOK ANDERS!

Algemene voorwaarden

 • Werkwijze & Reservering

  U contacteert ons. Dit kan per mail, telefoon of via het contactformulier op onze website. Wij doen onze uiterste best om binnen de 24 uur uw mail of vraag te beantwoorden. In de antwoordmail bevestigen wij of uw aangevraagde feestdatum al dan niet nog beschikbaar is. Indien de feestdatum beschikbaar is, maken we een vrijblijvende afspraak voor een persoonlijk gesprek waarin we uw wensen, onze mogelijkheden, de locatie en uw budget aftasten. Indien we tot een concept komen, ontvangt U een vrijblijvende offerte.

  De feestdatum wordt tot 7 dagen na de offertedatum voor u vrijgehouden. Daarna vervalt de offerte dan ook automatisch. Als u akkoord gaat met de offerte, bevestigt u via mail en wordt de datum vastgelegd in onze agenda. Na ontvangst van het voorschot (binnen de 14 dagen na uw bevestiging) gaan we aan de slag om de offerte in praktijk om te zetten en van uw feest een onvergetelijke dag te maken. Een week voor de feestdatum nemen wij contact met u op voor een laatste update. Tot 3 dagen voor het feest kan u nog kleine wijzigingen aanvragen (vb. aantal personen). Bij een reservering met catering / voeding dient u 7 dagen voor de feestdatum het exacte aantal gasten door te geven. Dit in verband met de bestelling van uw dagverse producten. Indien u niet voldoet aan voorgaande voorwaarden, kan de reservatie door ons geannuleerd worden.

 • Annulatie

  Annulatie dient altijd schriftelijk te gebeuren. Annulatie tot 30 dagen voor de feestdatum is kosteloos. Bij annulatie tussen de 30 dagen en 14 dagen voor de feestdatum wordt het voorschot ingehouden voor administratiekosten. Bij annulatie tussen de 14 dagen en 7 dagen voor de feestdatum worden de gemaakte kosten in rekening gebracht met een minimum van 50% van de totale vergoeding. Bij annulatie vanaf 7 dagen voor de feestdatum wordt de totale vergoeding in rekening gebracht.
 • Betaling

  Het voorschot dient uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de offerte voor akkoord betaald te worden. Indien de feestdatum binnen deze termijn valt dient het voorschot ten laatste 3 dagen voor de feestdatum in ons bezit te zijn. Het voorschot wordt bij de eindafrekening in mindering gebracht. Na factuurdatum geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Betalingen kunnen zowel contant als via overschrijving gebeuren.

  Particulieren die afrekenen op de feestdag in contant geld voor de aanvang van het feest, krijgen een korting van -5% op de factuur, exclusief de verbruiksgoederen en eventuele schade/tekorten van goederen, eigendom van Thuisfeesten Turnhout. Verbruiksgoederen en eventuele schade/tekorten dienen in dit geval uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bankrekeningnummer: ING – Iban: BE03 3770 7324 9484 – Bic: BBRU BEBB
 • Vervoersonkosten

  De vervoersonkosten bedragen 0,25€ per kilometer en worden berekend vanaf Turnhout (centrum) tot de plaats van bestemming en terug. Voor omliggende gemeenten wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

 • Opbouw / afbraak

  De gehuurde goederen worden door ons geleverd, opgesteld, afgebroken en weer opgehaald. Het tijdstip van levering/ophaling wordt na overleg tussen de klant en Thuisfeesten Turnhout vermeld op de prijsofferte. Gehuurde goederen kunnen niet worden afgehaald.

 • Voorzieningen

  Elektriciteit & (stromend) Water: afhankelijk van het gekozen concept wordt op de prijsofferte melding gemaakt van de nodige stroom- en/of watervoorziening. Dit dient stipt te worden opgevolgd door de klant. Tevens kunnen speciale voorwaarden i.v.m. voorzieningen worden opgenomen, waaraan de klant dient te voldoen voor een gegarandeerd vlot verloop van het feest.
 • Samenstelling buffetten / gerechten

  Buffetten / gerechten kunnen verschillen naargelang de seizoensgebonden producten, het marktaanbod of de stockuitputting. Het niet-voorradige ingrediënt wordt evenwaardig vervangen.
 • Allergenenwetgeving

  Gezien de wetgeving betreffende allergenen worden de meest voorkomende allergenen vermeld aan het buffet. Mensen met bepaalde allergieën kunnen steeds met hun vragen bij ons terecht – ofwel op voorhand – ofwel tijdens het feest zelf. Wij doen wat in onze mogelijkheden ligt om de nodige aanpassingen aan te brengen.
 • Schade of defect

  Bij een defect, schade en/of diefstal tijdens de huurperiode dient de klant Thuisfeesten Turnhout onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0476/615.645.
 • Verantwoordelijkheid – Aansprakelijkheid

  De klant is tijdens de volledige huurperiode verantwoordelijk voor de gehuurde goederen en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, tekorten en/of diefstal zal deze op de klant worden verhaald. Alle ontleende goederen blijven te allen tijde eigendom van Thuisfeesten Turnhout. Thuisfeesten Turnhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan Thuisfeesten Turnhout aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens de levering, opbouw, het gebruik of de afbouw. De klant zorgt op zijn kosten, voor alle wettelijke en nodige voorzieningen, vergunningen en taksen.
 • Verboden

  Het is verboden om ontleende goederen, eigendom van Thuisfeesten Turnhout, verder te verhuren.
 • Klachten – Betwisting

  Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteit en de kwantiteit van goederen/waren dienen ons binnen de vijf dagen na levering ervan per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking genomen te kunnen worden. Klachten of bezwaren betreffende de inhoud van onze facturen moeten ons bereiken per aangetekende brief binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij geschillen is enkel de handelsrechtbank van Turnhout bevoegd.
 • Aanvaarding

  Bij plaatsing van de bestelling verklaart de klant zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website.

© Copyright 2017 Thuisfeesten Turnhout. All rights reserved. Cookie Policy | Privacy Policy | Proudly designed by Deal webdesign